Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/9/2020

Càr Kon Tum: Ngai 19: Ua\ mhual, geh mìu, mìu sơr tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr.

Ngai 20, 21: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Càr Gia Lai: Ngai 19: Ua\ mhual, geh mìu, mìu sơr tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr.

Ngai 20, 21: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 29 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo: Bơta mrềt duh bơh 23 tus 31 độ C.

Càr Dak Lak: Ngai 19: Ua\ mhual, geh mìu, mìu sơr tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr.

Ngai 20, 21: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C.

Càr Dak Nông: Ngai 19: Ua\ mhual, geh mìu, mìu sơr tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr.

Ngai 20, 21: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 28 độ C.

Càr Lâm Đồng: Ngai 19: Ua\ mhual, geh mìu, mìu sơr tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr.

Ngai 20, 21: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 27 độ C.

Mìng is [òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 13 tus 23 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định