Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2020

VOV4.M’nông – Ta nar [ư n’glôch jêh rơh nti Kader bah Quân khu mpeh bah lơ, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi le\ na nê| sa nkra ntu\k tahen têh ngăn ta dak lêng chăng gay n’hao nău dơi njrăng rdâng neh dak. Ntu\k tahen mhe dơi sa nkra geh moh lah Barnis, hvi 62 ha, dơi ndâk [ư ta njok kơh dak dak lêng chăng dăch n’har bri bah Dâng Ai Cập. Ntu\k aơ dơi năp [ư du ngih dak si tahen, ăp ntu\k pănh n’hanh ntu\k tiăr nti tâm lơh ăp ntil ndrăk nsiu, du tanh ndeh păr quốc tế, du ngih măy trih dak lêng ndrel âk ngih wâl mhe êng. T^ng trong nchrăp, ntu\k aơ mbra lah ntu\k mpôn dêr bah ăp rmôt tahen, tahen dak lêng n’hanh tahen trôk bah Ai Cập.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng