Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Lah ta rnôk ntơm pơk tâm nchră Aswan yor bah tâm lơh tâm su n’hanh hun hao jo\ jong ta nkual [on têh Aswan, Ai Cập, Tổng thống Abdel- Fattah El-Sisi ho\ ôp kuăl ăp kruanh rđău kan châu Phi tâm rnglăp gay bah tâm lơh tâm su n’hanh đăp mpăn. Tổng thống Ai Cập Sisi lah rjăp an lah ăp dak châu Phi ân nsrôih lơn đo\ng tâm boh rdâng lơh mpôl lơh ndjơh, rdâng lơh tăch rvăt ndrak nsiu, tăch rvăt nu^h, ntrơn du mô geh nău way n’hanh nu^h tih geh mpôl. Wa Sisi an lah rgâl duh nđik trôk nar ho\ [ư lơn ma jêng neh ntang yôk lưn hô, kroh khar tơm dak n’hanh ndơ do\ng mpêt khlay. Păng ôp kuăl kruanh ăp dak n’glêh an kan di lơn gay nkra rgâl duh nđik trôk nar gay rdâk njêng đăp mpăn n’hanh bah tâm lơh tâm su ta nkual./.

            Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng