Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

VOV4.M’nông: Thủ tướng Pakistan Imrran Khan lơ 23/5 ho\ njoăl du nau đăp mpăn tât Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi jêh rơh săch Hạ viện ta dak aơ. Tâm trang Tuýt-tơ, Thủ tướng Amran Khan rhơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi yor nau dơi rnôks ăch kan bah đảng [on lan Ấn Độ ndrel ăp đảng liên minh, nkre ntoh nau u\ch pah kan đah rđau kan Ấn Độ yor nau đăp mpăn, blau mhe ndrel nâp nâl bah Nam Á. Ko\ tâm Tuýt-tơ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ho\ lah ueh ăp nau rhơn bah rđau kan Pakistan, nkre lah rjăp mro kơl an ân nau đăp mpăn ndrel hun hao bah nkuăl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng