Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

 VOV4.Mnông-Ôi nar 13/8, Binh đoàn 15, N’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak ntơm pơk Đại hội đại biểu tal 8, năm kan 2020-2025, đah 193 đại biểu tât râng, ndơn kan an 2.500 đảng viên lam binh đoàn. Nău mbơh tơih chính trị ndơ\ an đại hội an g^t, năm kan mhe nơh, Đảng uỷ Binh đoàn 15 le\ mât, [ư t^ng răng dăng nghị quyết, nău ntru\nh bâh Đảng Uỷ binh đoàn 15 le\ mât ua\nh, [ư t^ng răng dăng nghị quyết, nău ntru\nh nt^m đă bâh Đảng, Quân uỷ Trung ương, n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak, n’hao ăp rnoh kan, ndâk nsơm nău jêr jo\t, [ư t^ng ueh ăp nău mpo\ng, nău kan, rdâk njêng đảng bộ kloh ueh, nâp nâl.

Lah ntu\k kan tahen pah kan wa\ng sa du\t têh ta lam n’har bri mpeh ba lơ Tây Nguyên, 5 năm ba năp, binh đoàn geh rnoh pah kan rlău 9.300 rmen prăk, nău geh bơi tât 7.900 rmen prăk. Ntrong kan tâm năm kan tay, Đảng bộ binh đoàn 15 mbơh [ư ăp nău kan tâm rgop kan, tâm rgop njêng tay ăp nău kan âk ding âk nău pah kan jan sa, tăch rgâl, n’hao nău geh ueh ndơ [ư an tâm di đah nău u\ch pơk hvi tăch rgâl. Nkô| mpo\ng kan an geh rnoh pah kan 9.800 rmen rpăk, nău geh tât 8.700 rmen prăk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương