Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Ta Hà Nội, mpôl hăn pah kan bah Bộ Công Thương ho\ tât uănh nău dơi pă an tơm ndơ tăch n’hanh rnă ntêm ndơ ndơ ta rơh pah kan đah ăp siêu thị Co.opmart Hà Nội n’hanh siêu thị Big C. Ta rơh pah kan, thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nchih nkah n’hanh rnê âk ta ăp ntu\k tăch chrai ho\ t^ng [ư jăp nău rđău đă bah Bộ Công Thương, nchrăp tơm ndơ ăp to\ng, lơn lah ndơ do\ng sa khlay, lor nchrăp, blău [ư mhe tâm pah kan njrăng n’gang nuh srê, nkre đah ăp nău kan t^ng trong do\ng ndơ Việt Nam. T^ng nău mbơh bah Sở Công Thương ăp n’gor, nô nău tăch rgâl ndơ ta ăp n’gor đăp mpăn oi đo\ng, mô geh nău mô to\ng ndơ tăch, nkrâm ndơ, n’hao rnoh khlay, tơm ndơ tăch đăp mpăn to\ng ăp./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng