Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2019

VOV4.M’nông: Bộ Lao động-thương binh ndrel Xã hội mhe ntru\nh nau ntru\nh bôk nau kan “Kơl an kon se nti, sinh viên ndâk nau kan tât năm 2025”. N’gâng kan ndơ\ luh nkô| nau 70% rnoh ngih săm [u\t cao đẳng, trung cấp râng bôk nau kan, 50% rnoh ngih săm [u\t cao đẳng, trung cấp njêng ăp ntu\k kan rgum kơl an kon se nti, sinh viên ndâk nau kan mô lah ăp rmôt [ư nau kan ndâk nau kan ti\ng ăp nkô|.

Gay dơi geh kơt nau aơ, ăp ngih săm [u\t mra [ư nau tâm rlong blau ndâk nau kan mhe ân kon se nti, sinh viên gay joi, saơ nau mi\n, bôk nau kan ăp năm, bah nê săch luh âk nau kan dơi geh leo do\ng. Ăp ngih săm [u\t ko\ ndâk ntrong kan ntu\k nkoch mbơh prăp nau kan mpeh ăp nau mi\n, bôk nau ndâk kan mhe ndrel pă êng kan pah bah kon se nti, sinh viên gay nthoi đah ăp ntu\k kan, ngih ntuh kơl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng