Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2020

VOV4.M’nông: Bol ma tât khuch bah nuh srê ji ndu\l djroh su\r châu Phi, yơn rnoh âk su\r ta n’gor hôm đăp mpăn rơ\ jêng đo\ng n’hanh n’hao mât âk tâm ăp khay kêng du\t năm. Bol ma rnoh su\r âk, tơm ndơ tăch bưm, yơn nu^h [on lan Dak Lak hôm rvăt poăch su\r đah rnoh khlay đo\ng. A[aơ rnoh su\r bah n’gor Dak Lak geh 810 mblâm, rnoh âk poăch mblâm 145 rbăn tấn, hao 40.200 mblâm n’hanh 9.500 tấn poăch rđ^l đah kêng du\t năm 2018. Bol ma tơm poăch tăch âk bưm, yơn rnoh khlay poăch su\r ta Dak Lak hôm khlay đo\ng, nu^h do\ng sa ta n’gor roh hoach âk. Wa Nguyễn Hoài Dương an g^t, ndrel đah n’gâng kan công thương, n’gâng kan mât rong bah n’gor Dak Lak ho\ lor nchrăp pah kan đah ăp ntu\k mât rong n’hanh ăp ntu\k pă tăch gay mât đăp mpăn tơm poăch su\r rho\ do\ng Tết, nking nchăng nău ntêm ndơ, n’hao rnoh khlay./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng