Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.Mnông- Ntu\k kan nt^m n’hanh nti n’gor Dak Lak mbra ua\nh nđôi, pă săch ăp oh kon hoc ta rnoh F1,F2 gay ma an rơh thi ba kơi, ăp kon hoc êng hôm nha tât râng tâm rlong ta nar 8-10/8. aơ lah nău mbơh geh wa Phạm Đăng Khoa- Giám đốc ntu\k kan nt^m n’hanh nti ta Dak Lak an g^t, ôi nar 4/8, ta năp nău m^n rvê bâh kon hoc tât râng rơh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ta n’gor aơ. Gay ma rơh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ta n’gor Dak Lak geh [ư răng dăng, đăp mpăn, ngăn lah mât đăp mpăn săk soan an kon hoc tât râng thi, cán bộ, nai nti, nu^h kan n’hanh ăp mpôl kan tât râng leo thi, kruanh ntu\k kan ăp ntu\k geh kon hoc, học viện râng thi n’hanh kruanh ăp ntu\k thi mbơh tơih [ư răng dăng ăp săm [u\t ntru\nh nt^m đă bâh ăp gâl kan mpeh njrăng rdâng nuh srê Covid-19 n’hanh ji ndâr pưm ko.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương