Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2019

VOV4.M’nông: Tât a[aơ, ho\ geh nklăp 3000ha mbo ta le\ rngôch ăp nkuâl bah n’gor Dak Lak geh ndru\ng rsău sa rônh. Bah năp nê, du đêt nkuâl geh khuch khat du\t hô lah nkual [on têh Buôn Ma Thuột, nkuâl Krông Bông, Ea Sup, Krông Păk. Hvi neh ntưp rêng nar lơn ma âk tă bah trôk mih nar tâm breh nsum nta trong dơh an ndru\ng rsău khay djang deh rơ\. Lơn lah khuch sa hô ta ăp mir mbo nse mhe tăm ntơm bah 7-8 lha. Aơ lah ntil ndru\ng chuh sa du\t mhe, mô ho\ geh dak si tam săm jêng nhih pah kan dơi kan nsrôih nt^m nti kônh wa lor nchrăp do\ng ăp trong njrăng n’gang rgum kơt: [ư neh, tâm pleh tăm, rgum lơh tăp, do\ng chot srat r’iu ndơm ndru\ng me dăm…N’gâng kan tuch tăm n’gor Dak Lak mbơh njrăng lor, rnôk ndru\ng rsău ho\ rơ\ mpưm ri mbra [ư puh dak si t^ng trong nt^m nti bah nhih pah kan rnâng kan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng