Pơk uănh mông nar djăt: 10/7/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng nar 9/7, ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, Ntu\k ntru\t ngăch pâl nđaih, N’gâng kan pâl nđaih nkual [on têh Đà Nẵng tâm rgop đah N’gâng kan Văn hoá-Thể thao n’hanh Pâl nđaih Dak Lak [ư bôk nău kan nkoch pâl nđaih Đà Nẵng ta Dak Lak n’hanh ký ton kan ndrel rdâk hao pâl nđaih jêh khuch bah srê Covid-19.

Ntoh măt hiệp hội pâl nđaih 2 n’gor ký ton kan ndrel

 

Ta bôk nău kan, Ntu\k ntru\t ngăch pâl nđaih nkual [on têh Đà Nẵng le\ nkoch ăp ndơ, nu nău pâl nđaih Đà Nẵng, [ư tâm nđu\r boăt nthoi ăp doanh nghiệp 2 n’gor Đà Nẵng-Dak Lak, nkre mpla nsơ, mât ue\h trong mpăr tât Đà Nẵng-Buôn Ma Thuột. 2 ding nkoch ăp ndơ pâl nđaih t^ng êng nkual; nău geh, nău dơi bah ăp n’gor kơt tâm rgâl, ơh nău ôp bah doanh nghiệp n’hanh nkoch nău blău ơm hun hao pâl nđaih.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng