Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2020

VOV4.Mnông-  Tổng thống Nga Vladimir Putin nar naơ (16/1) le\ ký nău ntru\nh đă pă kan nu^h leo kan bôk năp ntu\k kan so\k soăy Liên bang Nga Mikhail Mishustin [ư thủ tướng mhe, Thủ tướng ơm Dmitry Medvedev geh săch [ư groi kruanh Hội đồng rnă njrăng. Nău săch pă kan lah du nău mô geh tâm nău nchrăp rgâl mhe ntrong kan chính trị geh Tổng thống Putin mbơh ta rơh mbơh kan Liên bang nar 15/1. ta năp ne, Duma ngih dak Nga, ne\ lah Hạ viện le\ mbơh nău dăn đă bâh đảng njôt kan dak Nga dơn ngoăy săch wa Mikhail [ư Thủ tướng mhe bâh dak Nga, đah 383/242 phiếu kơl, mô geh phiếu rdâng n’hanh 41 phiếu mô geh săch. Bâh nău kan mhe, Thủ tướng mhe Nga ton mbra rgum ta ăp nău rêh jêng n’hanh rgâl mhe nău rêh bâh nu^h [on lan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng