Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2020

VOV4.M’nông: Gay đăp mpăn to\ng ăp ndơ tăch do\ng sa khlay  bah nu^h do\ng sa ta năp nău tât krit nji bah nuh srê Covid-19, UBND n’gor Dak Nông mhe an do\ng trong nkra đăp mpăn to\ng ăp ndơ do\ng sa khlay. T^ng nê, UBND n’gor đă ăp siêu thị, ntu\k rgum tăch rgâl, ntu\k tăch ndơ, doanh nghiệp [ư njêng tăch rgâl ta n’gor rdâk njêng trong nchrăp rnă ntêm âk tơm ndơ tăch, lơn lah ndơ do\ng sa khlay hao ntơm bah 20- 30% rđ^l đah nar ngăn. Geh 3 rmôt ndơ do\ng sa khlay an [ư đăp mpăn to\ng ăp lor lah phe, boh, dak ngi, dak mắm, bôt ngot, ndơ ơm [ư kro) ndơ rêh kơt poăch su\r, djăr, tăp, tui ka, bum biăp…Ndrel đah nê, ôp kuăl nu^h rvăt online rgâl bah hôm ma hăn rvăt ma săk kơt ntơm nơh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng