Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: UBND n’gor Dak Nông mhe [ư Tâm nchră “An [ư trong nchrăp n’hao dăng nău dơi s^t jêng tay n’hanh bên di bah bu ur rnoi mpôl đê| geh tât khuch bah nuh srê Covid-19 ta n’gor Dak Nông”  tă bah bôk nău kan hun hao Liên hợp quốc UNDP Việt Nam kơl. T^ng nău mbơh ta rnôk tâm nchră, a[aơ bu ur âk nklăp 49% rnoh âk nu^h n’gor Dak Nông, tâm nê bơi du n’gul lah nu^h bu ur rnoi mpôl đê|. Trong nchrăp n’hao dăng nău dơi s^t jêng tay n’hanh bên di bah bu ur rnoi mpôl đê| geh tât khuch bah nuh srê Covid-19 ta n’gor Dak Nông geh le\ rngôch tơm prăk 1 rmen 400 rkeh prăk, gay kơl ăp rnăk geh nău rêh jêr jo\t, ăp oh yuh lah bu ur rnoi mpôl đê| tâm ăp rmôt, hợp tác xã…s^t jêng tay n’hanh hun hao wa\ng sa, r[o\ng tât hu\ch ach o jo\ jong. Tâm nchră gay ntro\ng năl ăp jêr jo\t, ko\ kol, ăp ntu\k kol khan bah ăp rmôt, doanh nghiệp ta ntu\k geh tât khuch hô bah Covid-19 n’hanh dâk hao tay mbrơi, lôch nê rhuăt luh tay ăp nău tă ơm g^t kan ngăn ngăn./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương