Pơk uănh mông nar djăt: 24/10/2020

VOV4.M’nông: Lôch du rơh tâm rlăch ndăng n’gle\ du\t đah bar hê nu^h tâm rlong Tổng thống, Tổng thống Mỹ Donald Trump an g^t păng geh nău mpơl ue\h, yơn rơh tâm rlăch ndăng lor bôk năp kơt lah geh nău tam lơn. Tổng thống Trump lah rjăp, bar rơh tâm rlăch ndăng lah bar trong mpơl êng êng n’hanh păng mbra [ư dơi le\ bar ntil. Lôch rơh tâm rlăch ndăng âk nău tâm rkhul bah rơh bôk năp, rơh tâm tâm rlăch ndăng nar 23/10 dơi uănh lah geh nău l’ơh nđik lơn. Du đêt nu^h rnâng kan ta Mỹ an lah, Tổng thống Donald Trump ho\ mpơl nuih n’hâm nkân nkân lơn. Ntơm bah a[aơ tât bah năp nar nklăch phiếu, nklăp  nu^h tâm rlong Joe Biden mbra dâk tay bôk năp đah rnoh âk tâm [ah 10% đah Tổng thống Donald Trump tâm ăp rơh ôp suăng lor nău lư. Ăp nu^h rnâng kan an lah rơh bầu cử bơi tât mbra du\t jêh đah du nău dơi tâm l^n lơ rk^t dăch n’hanh mô lăng lơh săk nu^h geh nău dơi mbra mbơh du pơh bah kơi nê mô lah jo\ oi lơn./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương