Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: Tă khuch bah phu\t mbrô 9, ôi 28/10, ta Gia Lai ho\ geh 1 hê nu^h rmanh yor rlâm mpir jay n’hanh 4 nkuâl mpeh bah dâng luh nar roh điện. Tă khuch bah phu\t mbrô 9, trong rse điện 110kV ta 4 nkuâl mpeh bah dâng luh nar n’gor Gia Lai lah Kbang, Ia Pa, Kông Chro n’hanh thị xã An Khê geh khuch khat, [ư ăp nkuâl dja geh roh điện.

A[aơ Điện lực Gia Lai dôl nchrăp mpôl kan n’hanh ndeh rklư ndơ do\ng kâp phu\t chrai mbra nkra bah nău tât khuch. T^ng nău nchroh bah ntu\k chroh lor trôk nar Tây Nguyên, tă khuch chrai bah phu\t mbrô 9, ta Gia Lai mbra geh mih têh tât du\t têh, le\ rngôch rnoh âk dak mih ntơm bah 50 tât 100 mm, êng ta nkual mpeh luh nar, bah lơ n’gor, rnoh âk geh dak mih ntơm bah 150 mm tât rlău 200 mm. Rnoh dak ta ăp dak me, dak diăng nchroh mbra hao ta rnoh mbơh njrăng lor mbrô 2, 3, geh nău dak bu\k, p^ch rlâm neh n’hanh băm dak. A[aơ ăp mpôl kan ta ntu\k dôl gu\ kâp ndăng măng nar mât đăp mpăn săk nu^h [on lan n’hanh đăp mpăn ăp ndơ [ư./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương