Pơk uănh mông nar djăt: 16/2/2019

VOV4.M’nông: Tâm khuh n’gôr rhơn nđơr bôk năm mhe Kỷ Hợi, ta dâng sre [on Mung Hlú, UBND xã Ia Blang (nkuâl Chư Sê, n’gor Gia Lai) [ư luh kan koch n’hong dak bât bôk năm n’hanh rgo\ jă trong leo [ư tâm rlong luh kan khay puh wai. Lôch [ư nău way rgo\ jă, hang rbăn nu^h [on lan n’hanh cán bộ, đoàn viên druh ndăm bah xã du rơh [ư kuar rvach n’hong dak, mbluh aih n’hong hoch n’glăp dak tâm lo\. Gay nchrăp an khay srih tăm puh wai, xã Ia Blang le\ n’hao âk tơ\ rsong uănh ăp n’hong dak, nkra têh ue\h tay ăp gâl trong hoch dak geh khuch; nkre mât ue\h dăng hoch dak dôl geh a[aơ, tâm pă dak tâm di tâm ăp n’glău, dak bât, lor nchrăp srih tăm der bah duh phang kêng du\t khay./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng