Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

VOV4.M’nông: UBND n’gor mhe an njuăl si [u\t rđău đă mpeh leo [ư trong kan “Tết tăm si” n’hanh n’hao dăng pah kan mât njrăng, hun hao bri ntơm bah bôk năm 2021. T^ng nê, UBND n’gor jao an Sở Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn [ư tơm, kan nsum đah ăp n’gâng kan, ăp nkuâl, ăp đơn vị geh tât rnoh kan tăm chrai tơm si năm 2021, trong nchrăp Đề án tăm mhe 1 rmen tơm si chrai bah Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn gay rdâk njêng trong nchrăp an [ư ta n’gor tâm năm 2021 n’hanh ăp năm bah kơi nê. Tâm nê njrăng tâm pă trong nchrăp ntơm bah năm 2021 – 2025 an t^ng nkuâl gay lor nchrăp rdâk njêng trong nchrăp an t^ng [ư. Rgum le\ rngôch ăp tơm prăk tâm di, ôp kuăl ăp nu^h kơl, ndop ăp bôk nău kan nchrăp ntuh kơl nsum bah ngih dak lvang năm 2021- 2025 gay đăp mpăn t^ng [ư trong nchrăp. Lor kan nsum đah UBND nkual [on têh Pleiku nchrăp ăp ntil ndơ khlay gay [ư “Lễ rgo\ jă Tết tăm si mbro mbrăng, nkah g^t Wa Hồ Năm mhe Tân Sửu 2021″.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương