Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.M’nông:  Di rnôk năm mhe Tân Sửu 2021,ôi lơ 20/1, ta Hà Nội, Groi Kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh tât khâl, rhơn tết cán bộ, nu\ih pah kan tâm ngih dak si Nạch Mai ndrel Kơl an ân nu\ih ji ung thư, pă 100 nkâm ndơ ân ăp nu\ih ji ung thư dôl ma săm tâm ngih dak si. Groi Kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh đă: năm 2021, Ngih dak si Bạch Mai lo\ ntru\t dăng nau kan njrăng rdâng srê Covid-19, mra đăp mpăn ăp nau dơi ân rnôk năl, săm, săch nu\ih ji srê Covid-19, n’hao rnoh nâp bah ngih dak si, tâm di lah ntu\k kan bôk năp, pă nau khám, săm ji nar lơn ma ueh, to\ng dơi nau u\ch khám săm ji nar lơn ma prêh bah nu\ih ji, jêng ntu\k rnơm, băl hăn nsum tâm dăch dơh bah ăp nai dak si ndrel [on lan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương