Pơk uănh mông nar djăt: 31/10/2020

VOV4.M’nông: Bah năp nê, ta rơh tâm nchră đah Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Groi Thủ tướng, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh rnê âk nău bar dak [ư ăp nău kan nkah ndray 25 năm njêng tâm boh tâm rnôk jêr jo\t bah nuh srê Covid-19 [ư jêng.

Mpeh ăp nkô| nău nkual ndrel uănh khlay, Groi thủ tướng Phạm Bình Minh dăn đă Hoa Kỳ [ư tay nău khlay [ư tơm n’hanh tâm rnglăp bah ASEAN, ntru\t ntrôl tâm boh têh dơi jo\ jong ASEAN- Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Pompeo rnê âk nău khlay [ư tơm bah Việt Nam kalơ ntu\k kan Kruanh ASEAN 2020 n’hanh Uỷ viên mô rnâng kan Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020- 2021, u\ch ro\ng bar ding n’hao dăng tâm boh tâm trong nkra ăp ntul rlong, rgop mât đăp mpăn, rnă njrăng n’hanh hun hao ta nkual n’hanh lam ntu\r neh. 

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương