Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông – Yor khuch n’hanh m^n lor nset điện ta ăp n’gor gay đăp mpăn an kon nu^h n’hanh ndoh ndơ, jêh phu\t hăn rlău, ndrel đah 11 xă hôm e nset điện yor dak băm bah năp rơh phu\t mrô 9 le\ n’hao rnoh xă geh roh điện ta 718 xă ta ăp n’gor: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Dak Lak, Kon Tum. Tâm 2 nar bah năp le\ mkra, pơk điện plơ\ tay an 149 xă, a[aơ dôl roh điện ta 576 xă. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) dôl rgo\ jă ăp nu^h gay uănh nđôi n’hanh mkra plơ\ tay ngăch ngăn an ăp ntu\k pơk ntop rnôk to\ng ăp nău dơi đăp mpăn.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương