Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.Mnông-Nuh srê Covid-19 hôm nha geh ntưp âk ta Indonesia đah rlău 130 rbăn nu^h ntưp. Ngih dak geh rnoh [on lan du\t âk ta lam ntur neh aơ hôm dôl geh nkô| mpo\ng u\ch chuh vaccine Covid-19 an le\ [on lan ta bôk năm 2021. a[aơ, ăp nar, chính phủ Indonesia geh nău dơi ua\nh năl Covid-19 an rlău 26 rbăn nu^h. le\ d^ng le\ geh rlău 1 rkeh nu^h [on lan Indonesia le\ geh ua\nh năl Covid-19 kơp bah ntơm nuh srê ntoh luh ta ngih dak aơ. Tổng thống Indonesia mhe aơ mbơh, dak aơ nkô| mpo\ng u\ch chuh vaccine Covid-19 an le\ [on lan ta bôk năm 2021. Indonesia dôl tam rnôk rlong nău kan rơh 3 Vaccine Sinovac bâh Trung Quốc. nău rlong mbra [ư lôch ta du\t năm 2020. Lah geh nău dơi, Indonesia mbra [ư Vaccine ta khay 1 năm 2021.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng