Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Iran Hassan Rouhani mbơh Iran mbra mô tâm nchră tay tâm ton hạt nhân. Tâm rơh ôp điện tâm nchră đah Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran lah rjăp Iran mbra koh n’hu\ch tay ăp nău ton hạt nhân le\ ký năm 2015, lah ăp ding mô mât njrăng Iran luh bah ăp nău ntru\nh rmal bah Mỹ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng