Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

VOV4.M’nông – Tâm du nău ntoh ngơi ta ti vi, Kruanh gưl prêh bah Iran Ayathollah Ali Khamenei nduih ăp dak châu Âu le\ mô [ư du nău tâm ton bah tâm bônh n’hanh nmbơh Iran mbra n’hu\ch tay ăp tâm ton ta tâm bônh hạt nhân năm 2015. Kruanh dak Iran nkre ntêt nkri mbra lơh plơng Anh yor le\ nhu\p kân du bôk tàu rdêng pring bah dak aơ ta Gibraltar.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng