Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: Iran mbơh mbra pơk hvi trong tâm boh đah Li-băng bol ma nău Mỹ n’hao mpet jâk. Tâm rnôk hăn khâl tât nkual bah năp nơh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mbơh njrăng lor, Li-băng ân tâm rdâng đah ăp trong sơch: ngoăy lah ntru\t ntrôl neh dak t^ng trong r[o\ng êng mô lah an Iran n’hanh mpôl Hezbolah n’glêh an trong hăn bah dak dja. Bộ Ngoại giao Iran rlăch dun d^l nău mbơh bah Ngoại trưởng Mỹ. Iran way uănh khlay đăp mpăn bah Li-băng, tâm ban kơt nău u\ch ro\ng bah chính phủ n’hanh nu^h [on lan dak dja. Iran mbra do\ng ăp tơm soan gay n’hao dăng tâm rnglăp ta Li-băng, tâm ban kơt pơk hvi tâm boh đah neh dak dja đo\ng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng