Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: Tahen Israel mbơh n’har bri Gaza lah du nkual tahen mât do\ng êng lôch rơh du grăp u\nh dơi pănh bah nkual dja tât mp-eh abh lơ Tel Aviv [ư 7 nu^h Israel geh rmanh. Tahen Israel le\ n’hao âk tahen kơl njok n’har bri đah Gaza n’hanh nt^l mpông n’har bri. Thủ tướng Israel mbra koh glêh nar hăn khân Mỹ tă bah rơh pănh grăp u\nh bah Gaza. Israel ntôn mpôl Hamas dơn nău tih an ăp ntil ho\ geh. Yơn lah Hamas dun nău ntôn dja./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng