Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.Mnông: Kađăch Tây Ban Nha Felipe VI  n’hanh ur kađăch Letizia  geh rơh tât khâl gâl ngih dak bôk năp tât ta Cuba. Bar ding le\ tâm nchră mpeh nău tâm boh bar ding đah Cuba n’hanh Tây Ban Nha tâm ban kơt ăp nău lam ntur neh bar ding ndrel mât au\nh. Bar ding le\ mpơl nău u\ch geh hun hao tay nău tâm boh n’hanh tâm kơl ta ăp ntrong kan geh nđâp nău chính trị, wa\ng sa n’hanh tăch rgâl. Tây Ban Nha a[aơ dôl lah dak kan ndrel têh tal 3 n’hanh lah dak ntuh kơl an dak bah dih du\t âk ta Cuba. Rơh tât khâl bâh kađăch Tây Ban Nha lah nău mpơl nău kan châu âu [ư ueh nău tâm boh đah Cuba bôl ma geh nău Mỹ n’hao nchueng rvêl mô an dah ro\ng đă chính phủ Cuba an geh rgâl mhe.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng