Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông – Tât 12 mông ding nar 29/10, quốc lộ 24 nthoi n’gor Kon Tum đah n’gor Quảng Ngãi le\ soih tâm rnôk trong Hồ Chí Minh lvang rlău nkuăl Đăk Glei hăn n’gor Quảng Nam hôm e bâp kol. Lvang yôk Lò Xo ta xă Đăk Man, nkuăl Đăk Glei yor geh âk ntu\k p^ch rlâm jêng tât ding nar 29/10 hôm e kol mô dơi soih trong.

Rup p^ch rlâm, kol trong Hồ Chí Minh lvang hăn yôk Lò Xo

 

A[aơ rmôt kan dơi kan dôl rgo\ jă rmôt nu^h, ndeh rklư măy mo\k ndăn rwach lu\, neh, tơm si ta ăp ntu\k p^ch rlâm. Ndrel đah 2 trong quốc lộ, mih dak lip ăp nar bah năp le\ [ư 4/10 trong tỉnh lộ bah n’gor Kon Tum geh p^ch rlâm [ư kol le\ rngôch. Ndăn bri rlu mih, n’gâng kan ăp nkuăl: Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông n’hanh Đăk Glei bah n’gor Kon Tum dôl tâm rgop rjăp đah nău kan ntung trong rgo\ jă măy mo\k, nu^h [ư rwach neh p^ch rlâm ta 4 trong tỉnh lộ gay ơm soih trong.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương