Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 28/10, yor geh nau khuch bah phu\t mrô 9, rnoh mih tâm ăp nkuăl Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Đăk Glei bah n’gor Kon Tum geh ntơm 150-250mm, lơh jêng rluh neh, kol âk trong hăn. Ko\ tâm nkuăl Kon Plông tâm trong tỉnh lộ 676 ho\ geh âk ntu\k rluh neh, kol trong hăn tă bah nkuăl tât ăp xã tâm trôm, geh: Đăk Tăng, Măng Bút, Đăk Ring ndrel Đăk Nên.

Ndrel đah ăp nkuăl Kon plông, 3 nkuăl eneg dôl geh nau khuch bah phu\t mrô 9 tâm n’gor Kon Tum lah: Kon Rẫy, Tu Mơ Rông ndrel Đăk Glei ko\ dôl ma geh nau khuch yor mih têh, rlu neh. N’gâng kan bah n’gor Kon tum dôl lo\ mât ân dăch ntu\k ndrel nau kan mih dak lip gay ma năn rdâng. Tâm nê ngăn ngên kơl an nau đăp mpăn nau rêh ân nu\ih [on lan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương