Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.M’nông: Lôch ăp năm tâm lơh mprơh Mỹ, n’gor Kon Tum lah ntu\k tâm lơh dăng janh ngăn đah âk tơ\ tâm lơh, ăp ntu\k ho\ geh nkah nkoch. 44 năm rklaih, Đảng bộ, n’gâng kan, tahen ndrel [on lan Kon Tum dôl hun hao dăng janh tâm nau hun hao văng sa rêh jêng aơ, ndâk njêng nau rêh hơm răm. Ndrel đah nê n’gâng kan dnrel ăp rmôt tâm n’gor ko uănh khlay tât nau kan nti\m nti nuih n’hâm ro\ng dak ndrel nau vay ơm cách mạng bah ăp nau tâm lơh kăl e.

Ăp nar bôk khay 3, geh ak mpưm kon se, nu\ih [on lan ndrel bu năch tât uănh khâl ntu\k ơm ntu\k prêh 1.015-Sạc ly ndrel 1.049-Delta tâm ntu\k nkah ơm Ntu\k prêh dak krong Pô Kô, tâm xã Hơ Moong, nkuăl Sa Thầy, n’gor Kon Tum. Wa Nguyễn Đức Thành, du hê tahen ơm tâm xã Hơ Moong ân gi\t, ntơm du\t năm 2017, rnôk 2 ntu\k nkah ăp tahen ơm tâm ntu\k aơ geh nkra, rnoh nu\ih tât khâl uănh nar lơn ma âk ndrel nau aơ [ư păng rhơn ngăn:

Gâp dăn lah Đảng ndrel Ngih dak du\t n’hâm mât chăm, kơl an ndrel ntop kơl nau kan đah ăp rơh mbơ\, che, nô hăn lor. Ndrel ko\ lah du nau nti\m nti ân ăp mom ba kơi kơt ti\ng geh gi\t, mi\n uănh tay ăp nau ma tă bah rơh che, mbơ\ nơm ho\ rlet rlau gay neh dak geh đăp mpăn, dah ro\ng kơt nar aơ”.

Ntu\k prêh 1.015-Sạc ly ndrel 1.049-Delta êp yôk Ngọc Linh Rua ndrel Ngọc Bờ Biêng, tâm dăch ma dak balư Loà dnrel Campuchia, tâm nkuăl Sa Thầy, n’gor Kon Tum. Ta aơ, n’gâng kan Việt Nam Cộng Hoà ho\ ân ndâk ntu\k njrăng rdâng êp trong leo ndơ kơl an tă bah mpeh Bắc tât Nam ndrel nkân njrăng Tây Bắc nkuăl têh Kon Tum. 2 nut\k aơ lah ăp ntu\k khlay tâm ntu\k njrăng rdâng bah Mỹ nguỵ. Nau kan tâm lơh Xuân-Hè năm 1972 tahen nơm ntru\nh [ư nsi\t lơi bar ntu\k prêh aơ, pơk nau nâp gay ân ăp rmôt lăp lơh rklaih Đăk Tô-Tân Cảnh.

Ntơm lơ 30/3 tât 21/4/1972 tâm 2 ntu\k prêh aơ ho\ geh âk tơ\ tâm lơh dăng janh. Trung tướng Khuất Duy tiến, Kruanh tahen Quân đoàn 3 nkah:

Phung hên lơh 1015 aơ ri oh nô hên le\ khi\t 223 nu\ih ndrel rmanh 107 nu\ih. Phung hên lơh khi\t Tiểu đoàn 11 dù, le\ rmôt kơl an bah phung păng đo\ng lah nklăp 500 nyu\ih. Rnôk lơh rgot ri geh nhu\p rlau 200 nu\ih đo\ng. Nhu\p n’ăp ma le\ Tiẻu đoàn phó ndrel ăp sỹ quan. Nkhi\t le\ Tiểu đoàn 11 dù”.

Gay ntu\k nkah ơm Prêh 1015-Sạc ly ndrel 1049-Delta jêng ngai tâm ăp ntu\k nti\m nti nuih n’hâm ro\ng dak ndrle nau vay ơm ccách mạng, n’gor Kopn Tum ho\ [ư âk nau tâm nchră, uănh, joi nu\ih hôm rêh kăl e, joi ndơ do\ng rnôk geh nau dơi bah rơh tâm lơh aơ. Nkô| nau lah [ư ân nau ơm ân geh nau ueh lơn, bonh đă rgum jă ăp nu\ih, ngăn lah rơh mom. Bah ăp nau kan kơt nê, n’gor hên jă ăp nu\ih kăl e râng tâm lơh ơm dnrel geh mât âk ndơ ơm khlay. Nau aơ kơl an ăp rơh mhe, têh jêng tâm rnôk đăp mpăn tâm ăp tơ\ tât khâl ri saơ geh nau khlay ndrel nar lơn ma ryơk nau khlay bah nau rêh đăp mpăn nar aơ. Oh Quách Thị lê Vi, kon se nti Ngih săm [u\t Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, xã Hơ Moong, nkuăl Sa Thầy ngơi:

Nar aơ gâp ndrel ăp băl hăn tât ntu\k aơ gay ma mpoh kthup ân ăp sỹ quan ndrel râng uănh. Gâp saơ rhơn ngăn”.

Hôm oh Mai Thị Ái Quyân, ntoh:

Gâp saơ lah nau tâm lơh kăl e geh dăng janh ngăn. Phung hên u\ch kơt ti\g nti aka lơn dnrel mra nsôih n’hâ nơm gay jêh aơ tă dơi ti\ng nau ueh ang bah Wa Hồ”.

44 năm jêh nar rklaih, ăp nau rmanh yor ndrak [om bah tâm lơh tâm nkuăl eh ko\ bah khap. Ndrel đah nau rgum hun hao văng sa n’hao nau rêh ân [on lan, n’ghâng kan ăp nau kan tâm n’gor Kon Tum ko\ do\ng âk nau kơl an gay ăp ntil ndơ ơm geh nau khlay mhe, ngăn lah nau nti\m nti nuih n’hâm ro\ng dak, nau vay ơm cách mạng. Wa Phan Văn Hoàng, Groi Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao ndrel pâl n’aih n’gor Kon Tum, ân gi\t:

Đah ăp ntu\k nkah ơm Ntu\k prêh 1015 ndrel 1049, Sở văn hoá, Thể thao ndrel Pala n’ơaih ko\ ho\ [ư nau mêt uănh gay ma njêng ăp nau pâl n’iah, ntrong pâl n’aih gay mbơh, nkoch ân năch rnôk tât uănh. N’gâng kan ko\ tâm rgop đah N’gâng kan nti\m nti, Đoàn n’gor ntru\nh [ư nkô| nau kan leo lăp mbơh nau ơm tâm ngih săm [u\t, tâm nar ru ko\ kơt lah ân kon se nti, sinh viên, đoàn viên druh ndăm mpeh tu tơm ơm, tât mph kthup, nkah ăp tahen ơm le\ khi\t kăl e”.

Tâm ăp năm tâm lơh mprơh Mỹ, ntu\k tâm lơh Tây Nguyên geh 10 nau kan têh ri êng tâm n’gor Kon Tum lah ntu\k geh 7 nau tâm lơh, nê lah: Nau tâm lơh Sa Thầy yan vai năm 1996, Nau tâm lơh Đăk Tô yan puh năm 1967, Mậu Thânm 1968, Đăk Tô 2 yan vai 1969, Đăk Xiêng 1970, nau tâm lơh Ngọc Tô Ba-Ngọc Rinh Rua Xuân-hè 1971 ndrel nau tâm lơh mpeh ba lơ Tây nguyên puh-vai năm 1972. Ăp nau tâm lơh, ăp ntu\k aơ ho\ leo lăp tâm nau ơm geh Đảng bộ, n’gâng kan, [on lan Kon Tum ryơk, mât dôl geh kơl an rơh mom bah n’gor răk rong nuih n’hâm ro\ng dak, ntô n’hao rnoi mpôl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng