Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 7/7/, ta n’gor Kon Tum, Groi Kruanh dak ơm Trươn Mỹ Hoa, Kruanh tơm prăk rgop kơl an Vừ A Dính ho\ pă 55 nklâm prăk năm nti 2019-2020 ân kon se nu\ih rnoi mpôl đê| geh nau rêh jêr jo\t tâm 2 nkuăl Kon Rẫy ndrel Kon Plông. Ăp kon se geh ndơn prăk lah kon nu\ih rnoi mpôl đê|, geh nau rêh jêr jo\t nti blau, rlet rlau nau nti\m nti. Ndrel geh ndơn du nklâm prăk du nklâm du rkeh. Ntoh nau ta nar pă prăk ân kon se, Groi Kruanh dak ơm Trương Mỹ Hoa, Kruanh tơm prăk kơl an Vừ A Dính u\ch, tă bah tơm prăk Vừ A Dính lah nau bonh đă ăp kon se lo\ nsôih tâm trong nti\m nti bah săk nơm. U|ch lah ăp oh mra nsôih nti ân ueh lơn, nsôih jêng kon se nti blau, gi\t nau ân ueh nau u\ch me nai nti, me mbơ\ ndrel ăp nu\ih geh nuih n’hâm kơl an ho\ ndâk njêng tơm prăk gay ma kơl an aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng