Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2019

VOV4.M’nông: Gay ăp rnăk vâl tâm lam n’gor ko\ geh nau rhơn rnôk Tết năm mhe Kỷ Hợi 2019, UBND n’gor Kon Tum so\k rlau 12 rmen prăk gay kơl an 31.500 rnăk ach o ndrel bơi ach o. Đah rnoh prăk 9 rmen 800 rkeh kơl an rnăk ach o ti\ng nau geh, UBND n’gor Kon Tum jao ân N’gâng kan tơm prăk [ư nau kan gay ma pă tơm prăk leo tât Tơm prăk kơl an nu\ih ach o bah n’gor gay ntop pă ân ăp nkuăl, nkuăl [on têh kơl an [on lan. Êng rnoh prăk bơi tât 2 rmen 400 rkeh prăk kơl an rnăkl ach o ti\ng nau kơp mhe ndrel rnăk bơi ach o ri UBND n’gor Kon Tum jao ân n’gâng kan 10 nkuăl, nkluăl [on têh bah n’gor nchrăp tâm rgop nsum đah Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ndrel gưl ko\ kơt lah ăp rmôt kan rgum ăp tơm kơl an nkre pă tơm prăk bah nkuăl gay kơl an./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng