Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

        VOV4.Mnông – Wa Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Kruanh Ban tổ chức Trung ương mhe rgum ôp đah Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dôl khâl na nê| Việt Nam. Wa Phạm Minh Chính m^n lah Việt Nam uănh khlay tâm boh kan ndrel jru hvi đah Nhật Bản; nkoch nău nsing nơm rơh khâl bah Thủ tướng Suga mbra rgop ndơ\ tâm boh Việt Nam-Nhật Bản hun hao dăng lơn tay.

Kruanh ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính rgum ôp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

 

Thủ tướng Suga Yoshihide nkoch nău rhơn n’hanh lah ue\h nău wơt bah Việt Nam an le\ rmôt, m^n lah u\ch n’hao lơn tay tâm boh kan ndrel jru hvi yor đăp mpăn n’hanh ue\h lăng ta châu Á đah Việt Nam. 2 ding tâm ban u\ch ntrôl tay tâm boh kan ndrel đah đảng Cộng sản Việt Nam n’hanh đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, n’hao kan ndrel đah Nghị sỹ 2 dak, tă bah ne\ rgop tâm nău hun hao nsum bah tâm boh kan ndrel dăch dêh đah 2 dak.

 

       

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương