Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng 22/8, ta Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Kruanh n’gâng kan neh dak [ư tơm nar vơt ndrel ntơm tâm nchră đah rmôt kan ntoh măt gưl prêh N’gâng kan neh dak Nam Phi ndrel tahen ơm Nam Phi wa Nosiviwe Noluthando Mapisa Nqakula Kruanh n’gâng kan neh dak leo bôk dôl geh rơh khâl ndrel pah kan ta dak he.

Ta nar tâm nchră bar ding tâm ban nau mpeh nau nchră nsum nau tâm boh neh dak đah bar dak Việt Nam-Nam Phi geh tâm rơh rlau aơ, tâm nau kan “Tâm nchrăp mpeh nau tâm boh tâm nau kan neh dak” ký ton năm 2006. Rơh tât, bar N’gâng kan tâm ban nau ntru\t dăng nau tâm boh tâm ăp nau kan ma bar ding geh nau dơi. Việt Nam mra kơl an tâm boh tâm nau kan tahen, dak si, y học cổ truyền, tâm pă mbơh nu\ih blau kan tâm âk nau kan ti\ng nau đă bah Nam Phi./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng