Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri (17/1), ta n’gor Bến Tre, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ho\ tât an kao, mpoh nhang ta môch tahen ơm kh^t n’gor Bến Tre. Đah hang rkeh tahen ơm kh^t an tay nting mham ta ntu\k tâm lơh tâm su, geh nting mham bah rlău 3 rmưn n’gul nu^h kon dêh ro\ng bah Bến Tre.

Tă bah han săk n’hanh nău roh yot dăng janh nê ho\ nchih jêng nău nkoch kăl e n’gloh ang “Bến Tre du rơh dăng janh”, [ư ntoh ang săk ntơ me neh sơm săk gôl dak tâm rơh tâm lơh tâm su mât njrăng neh dak têh kuâng. Nău an roh le\ ma nting mham bah ăp tahen ơm kh^t dăng janh kăl e lah du\t n’hâm têh kuâng, mô geh ndơ ma trok ăp dơi. Tâm mông nar huêng khlay, Kruanh Quốc hội n’hanh ăp nu^h ntơh măt ho\ an kao, mpoh nhang an du mn^t nhêp măt mpơl nuih n’hâm nkah g^t du\t n’hâm đah n’hâm soan têh kuâng bah ăp tahen dăng janh- tahen ơm kh^t ho\ mô n’hoach nting mham, han săk tâm lơh yor ma n’gâng kan rlăch ndăng rklaih luh rnoi nu^h, dơn ngoăy neh dak./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương