Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: UBND n’gor Lâm Đồng mhe uănh an trong nchrăp sơch nu^h tơm [ư ndranh rvăt vaccine, dak si njrăng n’gang nuh srê năm 2019, le\ rngôch prăk do\ng [ư 7,4 rmen prăk. T^ng nê, đah trong [ư ncho\ng đă nu^h ndranh rhuăt glêh n’hanh nkoch n’hơ ndơ tăch tâm rlong, Sở Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn Lâm Đồng an [ư 8 nklâm ndơ ndranh, ăp nklâm ndơ ndranh jo\ tâm 30 nar t^ng trong r[o\ng ton [ư klu\p. Le\ ma: 3 nklâm ndơ ndranh rvăt du đêt ntil dak si na nê|, 5 ndơ rvăt ăp vaccine njrăng n’gang nău ji so ndrăng kăp, ji duh kop, rtoăl kaman mham an su\r, rpu, ndrôk n’hanh nuh srê kik djăr./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng