Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: UBND n’gor Lâm Đồng ho\ rđau nau n’hao lơn tay nau kan njrăng srê ji ndrul djroh sur Châu Phi ntưp rêng, nkân rjăp nau nchuăn rdeng mpu mpa, ngăn lah sur bah ăp ntrong mêt uănh mpa. Groi Kruanh UBND n’gor Phạm S ho\ tât mêt uănh tâm ăp ntu\k mât njrăng tâm Cát Tiên, Đạ Huoai ndrel Đạ Tẻh.

Wa đă ăp nkuăl tâm lam n’gor, ngăn lah ăp nkuăl tâm kân n’har gay uăh khlay nau kan mêt uănh nau hăn ro ndrel ăp ntil puăch mpa, ngăn lah sur. Mô ân geh nau kan nchuăn rdeng puăch mpa mô kloh tu tơm, nkah [on lan răk kloh ndrung rong. Rnôk geh srê ri mô dơi mpôn ndrel mbơh nkre ân n’gâng kan tâm nkuăl gay geh nau kan rklaih ân tâm di ndrel kơl an tơm prăk ân năn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng