Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2020

VOV4.M’nông: Dơi geh nơm đă bah Kruanh ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, wa Nguyễn Tạo- Groi kruanh mpôl Đại biểu Quốc hội n’gor Lâm Đồng ho\ tât khâl n’hanh pă nklâm ndơ tết bah Ban dân vận Trung ương an ăp rnăk dơi kơl bah phường 9, nkual [on têh Đà Lạt n’hanh Ntu\k rgum kơl lam rêh jêng kon nu^h n’gor Lâm Đồng.

Ta UBND phường 9, groi kruanh mpôl Đại biểu Quốc hội n’gor Lâm Đồng nkre nkre pă an 50 nklâm ndơ tết bah Ban dân vận Trung ương an ăp rnăk dơi kơl n’hanh rnăk ach o ta phường 9 đah rnoh khlay ăp nklâm ndơ lah 1 rkeh prăk. Ta ntu\k rgum ntop kơl lam rêh jêng kon nu^h n’gor Lâm Đồng, Groi kruanh mpôl Đại biểu Quốc hội ho\ pă an 10 rkeh prăk gay ntu\k rgum rvăt năp ndơ rho\ do\ng an pah kan mât chăm ăp nu^h dơi kơl, pă an 150 nklâm ndơ tết ban Ban dân vận Trung ương, mpôl Đại biểu Quốc hội n’gor n’hanh ăp nhih pah kan kơl an cán bộ nu^h kan ntu\k rgum n’hanh ăp nu^h dơi ntop kơl đah rnoh khlay ăp nklâm ndơ ntơm bah 300- 500.000 prăk./

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng