Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Ôi 23/11, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng [ư rơh rgo\ jă “Têt an nu^h ach o n’hanh nu^h ji khêt dak si dioxin” năm 2021 n’hanh nkah g^t ăp nu^h tơm kơl, mpư rnê cán bộ, hội viên, nu^h u\ch râng êng trong leo [ư Chữ thập đỏ. Rơh rgo\ jă “Têt an nu^h ach o n’hanh nu^h ji khêt dak si dioxin năm mhe Tân Sửu năm 2021”, dơi an [ư lam n’gor đah rnoh u\ch tât kan: Ntop kơl an du\t đêt 45.000 tơ\ nu^h, ăp nklâm ndơ rnoh khlay 450- 500 rbăn. Ta rơh lễ rgo\ jă, ăp nhih pah kan t^ng [ư bôk nău kan kơt: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng kơl 10 mblâm jay tâm ro\ng n’hanh 100 nklâm học bổng đah le\ rngôch rnoh khlay 400 rkeh prăk; Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt t^ng rơh rgop jă 9.932 nklâm đah le\ rngôch rnoh khlay 4,6 rmen prăk…ndrel đah Hội Chữ thập đỏ ăp nkuâl, nkual [on têh tâm n’gor t^ng rơh rgo\ jă đah prăk do\ng [ư bơi 30 rmen prăk./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương