Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

VOV4.M’nông : Kruanh Hội đồng châu Âu wa Donald Tusk mbơh, 27 dak bah Liên minh châu Âu le\ tâm ban u\ch ndruch Brexit tât 22/5 lah Quốc hội Anh kơl tâm ton rhoăt ru\ch bah Thủ tướng Anh wa Theresa May. Tâm nău tâm ton aơ mô dơi mbơh an tâm pơh tât, nău pơk hvi điều khoản 50 mpeh rnôk Anh rklaih luh Liên minh châu Âu mbra dơi rgâl an nar 12/4.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng