Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

VOV4.M’nông: Ôi ntri (19/8), ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, Lữ đoàn đặc công 198 (mpeh Binh chủng Đặc công- Bộ Quốc phòng) [ư mâp măt nkah ndray 45 năm nar way ơm bah mpôl tahen n’hanh wơt dơn Huân chương Mât njrăng neh dak hạng nhì. Rlău 45 năm njêng, Lữ đoàn way nkre đah nău lơh dơi rôih dăng n’hanh njêng geh âk nău dơi ngăch prăl.

Tâm nê, du\t ntoh lư lơh n’gâng tơm pơk lor trong hăn lơh Tây Nguyên tâm bôk khay 3/1975, mât nâp ăp ntu\k tât lơh khlay ta ntu\k tâm lơh Buôn Ma Thuột. Ta rơh lễ, ăp rơh kơn cán bộ, tahen bah Lữ đoàn đặc công 198 ho\ nkah tay nău way ơm n’gloh ang bah mpôl tahen, nkre mpơl nău nsrôih tâm rnglăp, rgum le\ nău kan tiăr nti nchrăp tâm lơh, mât nâp n’hanh mpư n’hao nău way ơm dăng janh bah đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mât nâp neh dak n’hanh nău rêh đăp mpăn bah [on lan ta ntu\k khlăy ăp n’gor Tây Nguyên./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng