Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: Bộ Thống nhất Hàn Quốc an g^t, Triều Tiên le\ đă ăp mpôl kruanh dak dja plơ\ tay văn phòng tâm rsong ngơi nsum bar ding ta nkual [on têh n’har bri Kê-xâng bah Triều Tiên. Pơh bah năp nơh, Triều Tiên rhoăt s^t nu^h kan bah văn phòng dja ma mô geh mbơh nkô| na nê|. Bol ma a[aơ mô ho\ g^t kloh nu^h mât bôk văn phòng tâm ôp ngơi bar ding bah Triều Tiên geh măt lah mô, yơn Bộ Thống nhất Hàn Quốc an g^t bar ding le\ [ư du rơh ôp mbơh n’hanh mbra do\ng kan tay văn phòng dja kơt ơm./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng