Pơk uănh mông nar djăt: 19/11/2018

            VOV4.Mnông: Mỹ mbra tâm kơl đah Australia gay ma hun hao du ntu\k gu\ kan tahen gôl dak mhe ta Papua New Guinea. Aơ lah nău mbơh geh groi Tổng thống Mỹ Mike Pence ndơ\ mbơh ta năp rơh r[u\n nchră gâl têh tâm mâp tâm kơl châu Á-Thái Bình Dương (APEC). T^ng wa Mike Pence, Mỹ mbra tâm kơl kan đah Papua New Guinea n’hanh Australia tâm nău m^n kan nsum bâh 2 dak aơ, rdâk njêng ntu\k kan gôl dak Lombrum gay mât nău [ư tơm, nău dơi drăp ndơ ta ăp gôl dak ta Thái Bình Dương.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng