Pơk uănh mông nar djăt: 11/7/2020

VOV4.M’nông: Kruanh n’gâng kan nchră nau Mỹ ân gi\t: Chính phủ dak aơ nkah đă N’gâng kan Trung Quốc ndrel Nga ân [ư nau tâm nchră du trong ueh ngăn “ơm ngăn lơn ueh” gay ndrel tâm nchră nau kan nkân njrăng ndrak nsiu. Ntoh nau bah năp nu\ih nkoch mbơh nau, Nu\ih ntoh nau ngơi N’gâng kan nchră nau Mỹ ân gi\t, Chính phủ Mỹ rnê ngăn nau ton bah Trung Quốc râng tâm nau tâm nchră mpeh ndrak nsiu. Yor ri, nhoat hăn tay mra lah ăp nau tâm mâp măt so\ng ngăn đah Mỹ ndrel Trung Quốc. Nau tâm ton ndrak nsiu geh koh n’huch [ư nau nau kan START mhe, hôm geh ntơ lah STARS-3 geh ký ton năm 2010 lah nau ueh dôl hôm geh nau tam ngăn đah Nag dnrel Mỹ gay n’huch nau dăng bah tahen. Nau nchrăp aơ mra lôch nau tam tâm khay 2 năm 2021 ndrel Mỹ ê geh nau mbơh geh nau nchrăp ntoch jong tay đo\ng lah mô./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng