Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

            VOV4.Mnông: Nu^h kan mbơh nău Mỹ mpeh dak Triều Tiên Stephen Bigăn nar naơ 19-3 ntơm rơh tât khâl dak Anh, gay ma joi nău tâm kơl bâh châu âu tâm nău mô do\ng hạt nhân ta gôl dak Triều Tiên. Ta rơh tât khâl, wa Bigăn tâm nchră đah nu^h tâm ban nău kan ăp dak Anh, Pháp, Đức gay ma tâm rgop ăp nău nsrôih ntrôl ntrong kan mô do\ng hạt nhân Triều Tiên le\ rngôch n’hanh mbra dơi ua\nh năl, so\k rgâl nău mât lhoi ăp ntrong kan rmal Triều Tiên. Lôch rơh r[u\n nchră gâl têh Mỹ- Triều ta Hà Nội ta khay ba năp mô dơi geh mbơh nsum, Mỹ dôl ntrôl ăp nău nsrôih gay ma mât đăp mpăn ăp ntrong kan rmal lam ntur neh hôm nha geh n’hao mpo\ng ta Triều Tiên.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng