Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.M’nông: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun nchrăp mbra khâl Hàn Quốc tâm pơh bah kơi tay, đah nău u\ch ntru\t ntrôl [ư tâm nchră hạt nhân đah mpeh Triều Tiên. Hăn khâl [ư tâm rnôk Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in mhe aơ mpơl nău u\ch ro\ng Tổng thống Mỹ Donald Trump n’hanh Kruanh rđău kan Triều Tiên Kim Châng Ưn ân dơi tâm mâp lor rnôk [ư bầu cử Tổng thống Mỹ tâm khay 11 tât. Tâm rnôk, Ngoại trưởng Hàn Quốc lah rjăp đo\ng, Bộ dja dôl ntru\t đă Mỹ- Triều tâm nchră tay. Hôm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun mhe aơ an lah, A[aơ lah rnôk Mỹ -Triều ân gu\ tay tâm nchră, gay geh dơi ăp nău rgâl ue\h./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng