Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2019

VOV4.M’nông: Kruanh n’gâng kan Mỹ Mike Pompeo ndrel nu\ih ndrel gưl kan dak tơm ngih Mexico Marcelo Ebrard mhe geh rơh tâm mâp gay tâm nchră mpeh nau kan bah nu\ih ntrơn du der ndrel tăch rgâl.

Ta rơh tâm mâp, Kruanh n’gâng kan Mỹ kơp dơn ăp nau geh mhe ngăn bah Mexico tâm nau kan njrăng nu\ih lăp gu\ tâm Mỹ. Aơ lah du gưl tâm nau nchrăp bar ding ho\ geh tâm khay 6 mhe rlau, rgâl ma nau kan Mỹ mô nchâp soay gay ma mplơng dah Mexico./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng