Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông – T^ng Tổng thống Mỹ Donald Trump, du đêt dak tâm NATO mô ho\ rgop bơi 2% GDP an do\ng mât njrăng bri dak tâm rnôk hôm e dơn geh nău mât njrăng bah Mỹ. Yor nê, wa Trump an g^t dơi do\ng ăp trong tăch rgâl gay đă ăp dak aơ rgop prăk âk lơn an NATO. Mỹ bah sa ơm tât a[aơ rgop 22% an tơm prăk tâm  ban đêt đah âk 2,5 rmen đôlar bah NATO n’hanh mhe aơ ăp dak tâm NATO le\ tâm ban u\ch gay Mỹ rgop 16%, tâm ban đah nău rgop bah Đức.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng