Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.M’nông: Mỹ dôl rđau 2 bôk duk têh tât nti\m nti tahen nsum ta Biển Đông tâm rnôk tahen dak lêng Trung Quốc dôl nti\m nti tahen êp gôl dak Hoàng Sa. Bar duk tâm lơh USS Ronald Reagan ndrel USS Nimitz nchrăơ du đê| nau nti\m nti têh ngăn bah tahen Mỹ tâm ăp năm êp aơ ta Biển Đông, ntơm lơ 4/7, ndrel rnôk Trung Quốc dôl [ư nau nti\m nti tâm nkuăl. Ntoh nau đah ntu\k nchih mbơh nau mh rđau kan George Wikoff ân gi\t, nkô| nau bah nau nti\m nti gay ntoh du nau kloh rjăp ân ăp nu\ih kan nsum , lah Mỹ ton mât đăp mpăn ndrel nâp nâl tâm nkuăl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng