Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

            VOV4.Mnông:Chính phủ Mỹ mhe mbơh nău rmal đah bar cty nchoăn rdeng bâh Trung Quốc. mpeh đah Mỹ an lah 2 cty aơ le\ kơl an Triều Tiên der ăp nău rmal geh tât bôk nău kan hạt nhân. T^ng ne\, mô an ăp nău mbơh kan đah Mỹ đah 2 cty, nkre lah nchueng rvêl ăp ntil drăp ndơ bâh bar cty aơ ta Mỹ.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng